logo.png
 
 
 
 

  >

ADGANGSSYSTEM

Thermoglass er godkjent forhandler og autorisert installatør av ulike adgangssystemer.

Vi prosjekterer og leverer adgangssystemer til store og små foretak, og har opparbeid oss en bred erfaring innen faget. 
Vi tilpasser og tilrettelegger system som er tilpasset ditt eller din bedrifts behov. 


Ta kontakt for et uforpliktet tilbud på adgangssystem
Vi anbefaler og tilbyr disse produktene:

arx_lesere_jpg_p0x0-q85-m1020x420-framenumber_.jpg

ARX sikkerhetssystem:

ARX er et solid verktøy som holder oversikt over hvem som kommer inn hvor og når, og på hvilken måte. IT-avdelingen kan trygt slippe ARX inn i sin infrastruktur, og sikkerhetsansvarlig kan endelig benytte sitt eksisterende nettverk for styring av adgangssystemet, noe som gir god økonomi både ved anskaffelse og over tid. Ett firma, ett nettverk, – ett samkjørt system. En investering som lønner seg.


mtl_smartair_lr.jpg

SmartAir (TS1000) - Offline

SmartAir er et adgangskontrollsystem som enkelt tilpasses kundens behov. Ingen kablede dører og ingen nøkler. SmartAir er et enkelt og nøkkelfritt system som gir deg høy sikkerhet. Kun de som har adgangsrett slipper inn. Berøringsfrie brikker eller kort benyttes for adgang. Rettighetene styres ved hjelp av programvare og kan gis innenfor et gitt tidsrom, på utvalgte dører eller brukere. Alt etter behov!


assa-abloy-aperio-wireless-rfid-reader-locks-e.jpg

Aperio - Online/offline

Aperio-kortlesere, sylindere og låser kan benyttes enten du har et eksisterende adgangskontrollanlegg eller om du vurderer et nytt anlegg. 
Systemet er enormt fleksibelt, og kan bestilles til både europeisk og skandinavisk standard. Kan fås som både online og offline adgangskontroll, samt at det kan integreres i ARX-systemet. Velger du online-løsningen så kommuniserer den trådløst via en HUB, og inntil 8 dører kan knyttes på samme HUB. Dvs. ingen kabel til hver enkelt dør, ergo mindre kostnader. 


rco.jpg

RCO

Med et adgangskontrollsystem fra RCO erstatter en kodebrikke eller et kort hele nøkkelknippet.  I programvaren R-CARD M5 bestemmer du selv hvilken programmering en brikke skal ha. Du kan bruke rettigheter til å styre brukernes tilgang til ulike dører og hvilke tider de skal ha tilgang. Dersom en kodebrikke blir borte, kan du enkelt slette eller blokkere den via programvaren.


Åpningstider

Mandag-fredag:
   08:00 - 16:00

Kontakt

Alta:
 78 44 36 80

Kirkenes:
 46 74 36 80

Vakt:
 92 40 36 80

E-post:
post@thermoglass.no


Kontakt oss via 

Messenger her

 Facebook