logo.png
 
 
 
 

  >

Prosjektering

Vi tilbyr prosjektering av lås og beslag, adgangskontrollanlegg, alarmanlegg og overvåkingsanlegg. For å kunne prosjektere slike anlegg kreves inngående kunnskaper om lover og tekniske forskrifter, universell utforming og FGs regelverk, samt hvordan dette skal samspille i ulike ordinære situasjoner og eventuelle nødsituasjoner. Vi innehar den kompetansen som er nødvendig for å kunne prosjektere dette slik at alle regler og krav tilfredsstilles. Kontakt en av våre to låsesmedmestere Håkon eller Ørjan dersom du har behov for prosjekteringsassistanse!

Åpningstider

Mandag-fredag:
   08:00 - 16:00

Kontakt

Alta:
 78 44 36 80

Kirkenes:
 46 74 36 80

Vakt:
 92 40 36 80

E-post:
post@thermoglass.no


Kontakt oss via 

Messenger her

 Facebook