logo.png
 
 
 
 

  >

Thermoglass AS tilbyr lovpålagte kontroller  og serviceavtaler innenfor følgende områder:

* Brann og rømningsveier

*Adgangssystem Solicard ARX, SmartAir TS1000, Siemens Bewator, Paxton

 * Dørautomatikker, Dorma, Geze, Besam, Tormax

(Kort utdrag av forskrifter og mere utfyllende veiledning kan leses på sidene til Direktoratet for brann og elsikkerhet-
www.dsb.no )

 

Formål
Skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav om forebyggende tiltak.

Brann objekter
Bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv og eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.

Rømning
Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at rømnings veiene til enhver tid dekker behov for rask og sikker rømning.

Ettersyn og vedlikehold
Eier av brannobjekt skal der det er nødvendig sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold.

Dokumentasjon
Dokumentasjon skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndigheten

Åpningstider

Mandag-fredag:
 8:00 - 16:00

Kontakt

Alta:
 78 44 36 80
 78 44 36 99

Kirkenes:
 46 74 36 80

Vakt:
 92 40 36 80

 Facebook